Повест

[±]
Страцимир Николов

Страцимир Милев Николов, роден в гр. София, на 22 март 1965 г. Завършил българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски” през 1991 г., а от 2015 г. е магистър по клинична и социална работа, специалност „Психично здраве“, към НБУ.

Владее говоримо италиански и руски език.


Библиография:

  • „Курс по обща култура. Първа част“ — ИК „Наука и култура“ (2017)
  • „Курс по обща култура. Втора част“ — ИК „Наука и култура“ (2017)
  • „Религиите - сходства и различия“ — Издателско ателие Аб (2019)
  • „Стихотворения“ — Издателско ателие Аб (2019)
  • „Жар-птица (или недовършеният дневник на един алкохолик)“