Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Пантелей Зарев.