Маха Чохан

(автор)

[±]

Титла на Главния Учител (Главния Посветен), заемана по право периодично от различни членове на Бялото братство на Учителите (Архатите) от Шамбала. Може да се каже „Първият между равните“, макар че в Йерархията на Учителите има равенство само на възможностите, докато реалното положение в скалата на духовност зависи единствено от личните постижения и заслуги на дадения сътрудник.

Според Елена Ивановна Рьорих, въз основа на чиито записки е съставен и сборникът „Учението на Шамбала“, правилното наименование на тази титла, предадено с кирилица, е „Маха Коган“, като в изданията на руски език Е. И. Рьорих използва в повечето случаи „Великий Владыка“.