Георг Веерт

(автор)

Оригинално изписване: Georg Ludwig Weerth

Няма биографична информация за Георг Веерт.