Есета

Сваляне на всички:

Пиеси

Сваляне на всички:

Разкази

Сваляне на всички:
[±]

Даниела Колева е родена на 20.10.1969 г. в гр. Шумен. Заради особеното си отношение към книгите през 1990 г. завършва Института по библиотечно дело в гр. София, пет години по-късно и специалност Българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а през 1996 г. придобива втора специалност „Журналистика“ в същия университет. Работи като библиотекар в най-старото българско читалище — „Добри Войников“, гр. Шумен.

Пише предимно проза. Литературният й дебют е през 2001 г.