Повести

По-долу е показана статията за Боян_Калинов от свободната енциклопедия БГ-Фантастика, която може да се допълва и подобрява от своите читатели. Текстовото й съдържание се разпространява при условията на GNU Free Documentation License 1.2.

[±]
Боян Калинов
Писател

Боян Калинов е писател на фантастични творби.

Биография

Тази секция е мъниче. Можете да помогнете на БГ-Фантастика, като я разширите.

Награди

Произведения

Фантастика

Повести

Разкази

Публикации

На български език

Фантастика

Самостоятелни издания
Публикации в съвместни издания