Библиотека за ученика — IX клас

Литература за задължителна и профилирана подготовка за IX клас.

Старогръцка литература

Древноримска литература

Библия

Средновековна литература

Старобългарска литература