Това произведение на добре известния и у нас американски писател Гор Видал (реден в 1925 г.) с право бе оценено от критиката като забележително постижение в областта на романизираната история — жанр труден и взискателен, но с богати възможности, вече убедително доказани и разгърнати от автора на „Сътворението“ в предишни негови творби. Тук той е избрал една от интересните епохи в историята на човечеството: V в. пр.н.е., наситена със събития и конфликти, които Видал пресъздава във внушителен мащаб, изграждайки повествованието в няколко плана, и пред читателя оживяват пълнокръвно образите на Перикъл, Демокрит, Дарий, Ксеркс, Буда, Конфуций… Обединяваща функция в тази извънредно широка историческа панорама получават вечните въпроси за природата на човека и за условията на неговото съществуване, за загадките на Битието. Писателят е съумял да изгради ярък и художествено достоверен портрет на претворената от него епоха и макар да се въздържа от преки изводи и внушения, той недвусмислено подтиква читателя към размисъл над проблемите, които поставя сравнението между духовното, социалното, политическото развитие на едно древно общество и нашата съвременност.

На Томас Прайър Гор (1870–1949)

5,6 Сътворението
Creation,