Нова среща с познатият ви от „Фани мае“ Извънреден Саботьор Йори Х. Маккай, попаднал в самото сърце на чудовищно престъпление, застрашаващо цялата галактика. Свят, който със своята сурова враждебност не отстъпва на пясъчната планета. Удивително съчетание между шеметно действие, калейдоскоп от образи и алхимия на словото, на каквато е способен само Франк Хърбърт!

Източник: Библиотеката на Александър Минковски (през http://sfbg.us)

 

Издание:

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ ДОСЕЙДИ. 1995. Изд. Аргус, София. Биб. Фантастика No.013. Фантаст. роман. Превод: от англ. Станимир Йотов [The Dosadi Experiment, Frank HERBERT]. Формат: 20 см. Страници: 320. Цена: 110.00 лв. ISBN: 954-570-015-7