Преди много години, както твърди разказвачът, злият бог Торак пожелал да установи своята власт над света и запалил огъня на войната между боговете и хората. Ала вълшебникът Белгарат повел хората да си възвърнат Кълбото, което закриляло народите на западните кралства. Докато то оставало в пределите на кралство Рива, хората не ги грозяла никаква опасност.

Но това било само разказ…

5,6 Пророчеството
Pawn of Prophecy,

Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ПРОРОЧЕСТВОТО. 1996. Изд. Бард, София. Биб. Фентъзи клуб, No.15. Роман. Превод: [от англ.] Здравка ЕВТИМОВА [Pawn of Prophecy / David EDDINGS]. Художник: Петър ХРИСТОВ. Формат: 84/108/32. Печатни коли: 18. Страници: 288. Цена: 136.00 лв.