Инок Уолас изглежда като обикновен трийсетинагодишен мъж, но отдавна е прехвърлил стоте. Къщата му на вид не е по-различна от останалите, но е недосегаема за разрухата на времето. А в семейното гробище, под плоча с надпис на непознат език, е намерило покой същество от далечна планета…

Самотникът Инок е управител на единствената в Слънчевата система междинна станция за отдих на галактическите пътници. Спасил живота на двамина от тях, той спомага за приобщаването на Земята към галактическото братство.

Съдържание

Междинна станция 5,4

Way Station [= Here Gather the Stars],
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

Клифърд Саймък. Междинна станция

Роман

Издателска къща „Галактика“ — Варна, 1992

Библиотека „Галактика“, №111

Преведе от английски: Саркис Асланян

Редактор: Ася Къдрева

Художник: Деян Веков

Художествен редактор: Боян Янев

Компютърен макет: Петър Петров

Коректор: Тошка Начева

Американска, първо издание

Излязла от печат декември 1992 г.

Изд. №2399. Формат 70/100/32

Печ. коли 17,5. Цена 14,50 лева

ISBN — 954–418–044–3

Издателска къща „Галактика“ — Варна

ДФ „Абагар“ — Велико Търново

 

© Саркис Асланян, преводач, 1992

© Деян Веков, рисунка на корицата, 1992

c/o Jusautor, Sofia

 

Cliford D. Simak. Way Station

© 1963 by Cliford D. Simak

Manok Books, inc.

История

  1. — Добавяне

Библиоман