„Човекът не е само говорещо животно. То е онова същество, което задава въпроси — постоянно, непрекъснато. Започва да ги задава веднага щом проговори, и ги задава, докато е жив.“ Въпросите са накарали хората от планетата Лортас да обърнат взор към вселената с една надежда: „… ако можеше да бъде открит свят, където хората да са разумни, ако можеха да бъдат осъществени контакти с този свят, ако мислите, идеите и мечтите можеха да потекат от единия към другия…“ Но надежда няма. На всички посетени планети човекът се е самоунищожил.

След авария един от корабите на Лортас каца на Земята. Посреща го едно човечество в своята каменна ера. Ще оцелее ли тази земя? Ще превъзмогне ли земният жител злото, заложено в самия него, злото, което още не е познал?

Издание:

Чад Оливър. Ветровете на времето

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1985

Библиотека „Галактика“, №63

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Преведе от английски: Лидия Цекова-Маринова

Рецензент: Светослав Славчев

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

Американска, I издание

Дадена за набор на 27.XI.1984 г. Подписана за печат на 30.I.1985 г.

Излязла от печат месец февруари 1985 г. Формат 32/70×100 Изд. №1829. Цена 1,50 лв.

Печ. коли 14,50. Изд. коли 9,39. УИК 9,18

Страници: 232. ЕКП 95366 22331 5637–227–85

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч — 820/73/ — 31

© Лидия Цекова-Маринова, преводач, 1985

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1985

c/o Jusautor, Sofia

 

Chad Oliver. The Winds of Time

Copyright © 1957 by Chad Oliver

Exuinox Books / Published by Avon, 1975