Издаден през 1953 година, „Унищоженият“ е едно от класическите произведения на научнофантастичния жанр. Действието в романа се развива през двайсет и четвъртия век, когато част от хората притежават вродената способност да четат мислите на другите и дори да проникват до най-дълбоките нива на човешкото съзнание и подсъзнание. В тази обстановка е извършено престъпление, забравено от векове — добре обмислено и хладнокръвно осъществено убийство. Престъпление и наказание — това е темата на този съвсем нетрадиционен за научнофантастичния жанр роман.

4,6 Унищоженият
The Demolished Man,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip mobi pdf


Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

Алфред Бестър. Унищоженият

Роман

Издателска къща „Галактика“ — Варна, 1992

Библиотека „Галактика“, №108

Преведе от английски: Саркис Асланян

Редактор: Анелия Бошнакова

Художник: Димитър Трайчев

Художествен редактор: Боян Янев

Компютърен макет: Петър Петров

Коректор: Тошка Начева

Американска, първо издание

Дадена за набор на 18.02.1992 г. Излязла от печат м. март 1992 г.

Изд. №2374. Формат 70×100/32

Печ. коли 19 Изд. коли 16,34. Цена 22,00 лева

ISBN — 954–418–010–9

Издателска къща „Галактика“ — Варна

ДФ „Абагар“ — Велико Търново

Ч 820(73)–31

© Саркис Асланян, преводач, 1992

© Димитър Трайчев, рисунка на корицата, 1992

c/o Jusautor, Sofia

 

Alfred Bester. The Demolished Man

© 1953 by Alfred Bester

Penguin Books, 1979.

  1. — Добавяне