Приказки от старите ракли

(Български народни приказки)

ІV. Приказки и анекдоти за човешките глупости и хитрини