И името на автора, и романът „МАЙОР ВИХЪР“ са широко известни на читателите, за да бъдат представени подробно. Все пак за тези, които не са чели първото издание на тази книга, ще цитираме посвещението й: „На съветските военни разузнавачи, които през годините на войната действуваха на територията, окупирана временно от хитлеристите.“

Динамика на действието, върховно напрежение на силите, рискове, схватки с враговете, трагична гибел при изпълнение на високо хуманна задача — това са някои от характерните моменти в предлагания роман.

4,3 Майор Вихър
Майор Вихрь,