Беше вечер, изпълнена с вълнение и страх…

Шест сенки седяха около кръглата маса, хванати за ръце, заредени с напрежение, до една погълнати от сеанса…

Масата започна да се клатушка и постепенно се оформиха думите:

КАПИТАН ТРЕВЕЛЯН… МЪРТЪВ.

И после, вече много по-бавно:

У-Б-И-Й-С-Т-В-О.

Само на няколко мили оттам капитан Тревелян дори не подозираше за странния сеанс в Ситафорд…