Писателят разказва увлекателно на любителя на музикалното изкуство за пионерското дело на основоположниците на българския оперен театър, прави опит да ни върне към трудния път на развитието на българската национална култура в началото на XX век, рисува в своеобразна литературна форма ожесточените борби, които група ентусиасти е трябвало да водят, за да получи оперното изкуство и в нашата страна право на живот.