Цвета Порязова е родена в с. Завидовци, Софийска област. Живее в гр. Своге. След гимназията учи в полувисш медицински институт и отдава 10 години на тази професия. Завършва задочно философския факултет на Софийския университет и започва работа като редактор, а по-късно и като главен редактор на местния вестник в Своге — „Устрем“. Завършва и второ висше образование — журналистика.

Активен общественик, общински съветник, а в периода 1995–1999 г. — секретар на Община Своге.

Целият й професионален път по-нататък е свързан с местните печатни медии. Поема ръководството на вестник „Искърски пролом“, а още от създаването на вестник „Своге7“ през 2001 г. става негов главен редактор и продължава издаването му и днес.

През всичките си над 30 години активна журналистическа дейност пише и за национални и регионални медии.