Издание:

Автор: Михаил Лъкатник

Заглавие: Щастливо плаване, юнга

Издание: трето

Издател: ДИ „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1988

Националност: българска

Печатница: ДП „Георги Димитров“, София

Излязла от печат: 30.VIII.1988

Редактор: Албена Янкова

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Георги Нецов

Художник: Борис Бранков

Коректор: Цветелина Нецова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/5521