Юрий Королков
Кио ку мицу

((строго секретно))

Романът на известния съветски писател Ю. Королков, разкрива на документална основа японската агресия в Далечния Изток от 20-те години до края на Втората световна война. Разполагайки с богат фактически материал, авторът излага в увлекателна форма всички машинации на японското разузнаване, служещо на милитаристичните кръгове. Генерали, министри, обикновени войници, бандити, лекари, агенти на кемпейтай (японското контраразузнаване), търговци, гейши, шпиони… Тайни заговори, хитро сплетени интриги — цялата сложна машина на агресията е обрисувана в изключително интересната книга на Ю. Королков. И в тази жестока тайна война — дейността на легендарния съветски разузнавач Рихард Зорге, започнал своята дейност още през 20-те години.

3,5 Кио ку мицу
Кио ку мицу,