Българският превод на „Голям Гальовник“ принадлежи към бисерите на нашето художествено слово. Той е върховно постижение на преводаческото майсторство на Красимир Мирчев — изключителна изява на артистичната му дързост. Романът „Голям Гальовник“ излиза на български през 1986 г. в изд. „Хр. Г. Данов“. Тогавашната цензура е поработила върху текста, премахвайки някои пасажи, считани за непристойни, а други — по чисто политически причини. Така например българският читател не е могъл да разбере отношението на Ромен Гари към Съветска Русия. Днешното издание има за цел публикуване на автентичния текст. В него е включен и така нареченият „екологичен“ край на романа, който френският издател е съкратил в изданието от 1974 г. През 2007 г. във Франция излезе пълното издание на „Голям Гальовник“, което представяме на българския читател. Цензурираните пасажи и непубликуваният през 1974 г. край на романа са преведени от Андрей Манолов.

Издание:

Автор: Ромен Гари

Заглавие: Голям гальовник

Преводач: Красимир Мирчев; Андрей Манолов

Година на превод: 1986; 2007

Език, от който е преведено: Френски

Издание: Второ преработено и допълнено издание

Издател: ИК „КИТО“

Град на издателя: София

Година на издаване: 2008

Тип: роман

Националност: Френска

Редактор: Андрей Манолов

Технически редактор: Васил Лаков

Художник: Селма Тодорова

Коректор: Митка Костова

ISBN: 978-954-92283-1-1

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/3959