Преди 200 години човешките същества правят изненадващо откритие в далечните точки на Слънчевата система: огромна статуя на чуждопланетно същество с надпис, който не може да бъде разчетен. Сега, когато полетите са по-бързи от скоростта на светлината, хората откриват и други останки от расата на така наречените „Създатели на Монументи“ — всяка от тях различна от останалите и всяка сама по себе си невероятно красива. Но с изключение на няколко следи от стъпки по повърхността на спътника на Юпитер Япет, няма никакви други знаци за мистериозната раса, която е оставила Монументите след себе си.

4,2 Машините на Бога
The Engines of God,


Издание:

Автор: Джак Макдевит

Заглавие: Машините на бога

Преводач: Мария Думбалакова

Година на превод: 1997

Издание: първо

Издател: ИК „Бард“ ООД

Град на издателя: София

Година на издаване: 1997

Тип: роман

Националност: американска

Редактор: Иван Тотоманов

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1116