Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Марти Ларни
Прекрасната свинарка

(Спомените на стопанската съветница Мина Карлсон-Кананен)