Марти Ларни
Прекрасната свинарка

(Спомените на стопанската съветница Мина Карлсон-Кананен)