Един млад офицер от Чехословашката народна армия е поставен на всекидневни изпитания. На изпитания са поставени не само неговата младост, но и неговите принципи, неговите представи за живота. Има какво да промени в себе си лейтенант Иржи Хоушка, за да спечели уважението на войнишкия колектив, на своите командири и на любимата си.

Повествованието се води от първо лице и разказът заразява с непосредственост и искреност.

4 Стоманена рапсодия
Ocelová rapsodie,