„Морска обиколка“ е роман за трагичната съдба на един млад човек с душа, измъчена от кошмарите на последната война. Спасение от тях и осмисляне на живота той търси в труда, в приятелството и в любовта.

В новелите „На кея“ и „Сянката и брегът“ са уловени напрегнати, психически състояния, решени са важни социални и нравствени проблеми.