С помощта на съвършенството на електронния мозък един учен космонавт решава да извърши трансплантация не само на мозъка си, но и на цялата си интелектуална чувствителност и специфичност. Ситуацията в космическия кораб „Галатея“ е такава, че космонавтът избира пред смъртта възможността да се „пресели“, макар и след много години, в тялото на един първобитен човек от планетата, на която е кацнала „Галатея“. Мотивите са продиктувани изключително от поставената задача, която има господствуваща роля дори над волята.

Издание:

Петер Жолдош. Задачата

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1981

Библиотека „Галактика“, №29

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Преводач: Живко Ангелов

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Илюстрация на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Жулиета Койчева

Унгарска, I издание

Дадена за печат на 24.VI.1981 г. Подписана за печат на 22.IX.1981 г.

Излязла от печат на 5.Х.1981 г. Формат 32/70×100 Изд. №1483

Печ. коли 14. Изд. коли 9,07. УИК 8,95.

Страници: 224. ЕКП 95364 23331/5627-51-81

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 894.511–31

© Живко Ангелов, преводач, 1981

© Георги Крумов, предговор, 1981

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1981

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1981

c/o Jusautor, Sofia

 

Péter Zsoldos. A feladat

Kozmosz Könyvek, Budapest, 1971