Младият пълководец Бату хан, основател на Златната орда, следва Завета на великия си дядо, Чингис хан, и се стреми да постигне неговата слава. Романът проследява неговия първи поход на Запад, при който той разгромява раздробените феодални руски княжества, а също така куманските ханове и Волжко-Камска България. Болгар Велики, Рязан, Москва, Владимир и други богати градове нямат никакви шансове пред многобройните татаро-монголски пълчища. Започва борба за надмощие между наследниците на Чингис хан и междуособици между руските князе. Като една от жените на Бату хан, кипчачката Йълдъз насила е издигната до ханша, а завареният й брат Мусук, с когото ги свързва отдавнашна любов, е принуден да служи на хана. Против волята си дервишът Хаджи Рахим става летописец на похода на Бату хан.

 

 

Руският писател Василий Ян е един от най-значимите автори на исторически романи. Голяма част от живота му преминава в изследване историята, живота и обичаите на народите на Азия.

„Бату хан“ е естествено продължение на най-популярния роман на Василий Ян „Чингис хан“, като сега в центъра на повествованието е внукът на прочутия завоевател.

Читателю, в тази повест ще бъдат показани „самоотвержената доблест на човека и коварното злодейство; отчаяната борба за свобода и жестокото насилие; подлото предателство и вярното приятелство; ще бъде разказано за безпределните страдания на жителите на покоряваните страни, когато през земите им са минавали «железните» отряди на хан Бату, когото, като треска върху гребена на морска вълна, донесе лавината от хиляди конници и го спусна на брега на Великата река Итил, където този мургав и с тесни очи вожд основа могъщата Златна орда.“

Из „Записка на Хаджи Рахим“

„… И така, да се отправим на далечно пътешествие в незнайни страни, където и утрешният ден, и днешният, и другиденшният ще ти разкрият, читателю, това, което още не знаеш.“

Из древна арабска повест