6 Господин Автомобил и загадките на Фромборк
Pan Samochodzik i zagadki Fromborka,

За автора

Збигнев Ненацки е роден през 1929 г. в Лодз. Творческия си път започва като публицист и журналист през 1949 г. на страниците на Лодзкия „Работнически вестник“. През 1957 г. дебютира като прозаик, отначало в политическата проза, а по-късно в жанра на юношеския приключенски роман.

Приключенските книги на Ненацки имат сензационни, занимателни сюжети, наситени с познавателен материал, остроумно вплетен в общата тъкан на произведенията. Броят на неговите книги вече достига 20, те и са изключително популярни в Полша, а много от тях са преведени и в чужбина. През 1960 г. излиза „Сватбата на Антарик“ — повест за юноши, през 1962 г. — „Разрешително за доставка на лъв“, 1961 — „Торбата на Юдашите“ и т.н. През 1966 г. излиза от печат първата книга от серията за приключенията на господин Автомобил — „Господин Автомобил и тамплиерите“; 1972 — „Господин Автомобил и загадките на Фромборк“, а напоследък „Господин Автомобил и тайната на тайните“. По романите за господин Автомобил и неговите приключения е създаден и телевизионен сериен филм.

Тиражът на произведенията за юноши на Збигнев Ненацки надминава един милион и това е най-голямата похвала за неговото творчество.


Издание:

Автор: Збигнев Ненацки

Заглавие: Господин Автомобил и загадките на Фромборк

Преводач: Елена Пеловска

Година на превод: 1980

Език, от който е преведено: Полски

Издание: Първо

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1980

Тип: Роман

Националност: Полска

Печатница: Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“

Излязла от печат: ноември 1980

Редактор: Лилия Рачева

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Петър Стефанов

Художник: Георги Анастасов

Коректор: Албена Николаева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1829