Хармонията в Дома на гората бе грубо нарушена и разстроена седем дни по–рано, когато дълбоко в буренясалата и занемарена градина беше открит подпухнал труп на мъж с отсечени ръце. Странникът, когото никой не можа да разпознае, беше гол и по всичко личеше, че е бил удушен — около гърлото му имаше все още здраво пристегната кърпа от червено платно.

Плъзна слух, че непознатият сигурно е жертва на отколешните врагове на Имотеп — аритите.

Може би това беше предупреждение?

5 Шпионите на Собек
The Spies of Sobeck,

Издание:

Пол Дохърти. Шпионите на Собек

ИК „Труд“, София, 2010

Редактор: Надежда Делева

Коректор: Антония Михайлова