Със закупуването на една миниатюра от Холбайн, наречена „Дамата с карамфилите“, Катрин Лоримър започва да играе рискованата игра на късмета. Тя особено се усложнява, когато Катрин среща Крис — годеника на нейната племенница Нанси. И докато Нанси се потапя все повече и повече в кариерата си на актриса, Катрин започва да се интересува все по-малко от продажбата на своя Холбайн. Увлича я повече любовта на Крис, който разпознава в нея красивата дама от картината. Но какво ли ще стане с Нанси?


Издание:

Арчибалд Кронин. Дамата с карамфилите

Френска. Второ издание

ИК „Ведрина“, София, 1991

Редактор: Елена Матева

Технически редактор: Георги Кожухаров

Коректор: Мария Григорова

Художник: Петър Добрев

ДФ „Балканпрес“, София