Серията „Хроники на древния мрак“ — един неизследван свят, изпълнен с тайнственост, магии, люти битки с демонични създания и ежедневна борба за оцеляване!

 

Смъртно ранен от обладана от демон мечка, бащата на Торак го заклева да открие Планината на Световния дух. Само така ще може да бъде спряна унищожаващата всичко по пътя си зла сила. Момчето не подозира, че осиротялото вълче, на което се натъква, бягайки от демона, ще стане негов побратим и ще се окаже тайнственият водач към планината, за който е споменал баща му. Торак няма представа за невероятните умения, които притежава, нито че съдбата е предопределила да се изправи срещу група могъщи шамани, готови да отворят дверите на ада, за да станат господари на света. А времето отлита. Скоро Червеното око ще се изкачи високо в нощното небе и демонът ще стане непобедим…

5,4 Вълчият брат
Wolf Brother,


Издание:

Мишел Пейвър

Вълчият брат

 

Хроники на древния мрак, №1

 

Роман

 

Превод от английски: Маргарита Дограмаджян

 

Издателска къща „Хермес“

 

Michelle Paver

Оригинално заглавие: WOLF Brother

Copyright © 2004, by Michelle Paver

First Published in Great Britain in 2004 by Orion Children’s books,

а division Of the Orion Publishing Group Ltd

all rights reserved.

 

© Издателска къща „Хермес“ — Пловдив, 2007 г.

© Маргарита Месроб Дограмаджян, преводач, 2007 г.

© Борис Николов Стоилов, художествено оформление на корицата, 2007 г.

с/о Литературна агенция „Антея Райтс“, София

ISBN 978-954-26-0568-3

 

Отговорен редактор: Венера Атанасова

Компютърна обработка: Калин Гарабедян

Коректор: Юлиана Василева

Английска, първо издание

Формат 84/108/32

Печатни коли 15

Издателска къща „Хермес“

Пловдив 4000, ул. „Богомил“ № 59

Тел. (032) 608 100, 630 630

E-Mail: hermesbooks.com

www.hermesbooks.com