Ричард Марчинко, Джон Вайсман
Свирепия 4

(Специална група „Блу“)

Тюлен-убиец, експерт в неконвенционалните бойни действия — да! Но на бойното поле Марчинко е реален герой, за който другите писатели могат само да мечтаят.

New York Times Book Review

Господ да пази Америка, ако Дик Марчинко играе за лошите… Но Свирепия се завръща за друга битка. Този път с новата си специална група „Блу“.

Отвлечен самолет каца във Флорида. Терористите започват да избиват заложниците. Нищо ново — положението е осрано без надежда за почистване… Защото на борда е новата шефка на Военноморските сили. И докато умните се наумуват, Свирепия и хората му атакуват самолета.

Тангата са ликвидирани, заложниците са освободени. А Свирепия е затънал отново до гушата в… сещате се какво. Големият му словашки нос пак надушва измяна точно сред тези, които трябва да бранят, защитават и т.н.

Е, тогава Господ да пази лошите…

Издание:

Ричард Марчинко и Джон Вайсман

Свирепия 4. Специална група „Блу“

 

Превод: Венцислав Градинаров

 

Библиотечно оформление и корица: „Тандем G“

Предпечатна подготовка: „Атика“

Печат: „Образование и наука“ ЕАД

Хартия: J. W. CAPPELEN

Шрифтове: SoflPlus

Формат: 32/84/108

Печатни коли: 21

 

ИК „Атика“, 1996 г.