Благородният паладин Тириън Фордринг винаги е вярвал, че дивите орки са покварени и подли. Той цял живот не е спирал да се бори с тях, за да защити човечеството от опасното им коварство.

Но една неочаквана проява на чест и състрадание ще даде начало на поредица от събития, които ще подложат на изпитание най-съкровените убеждения на Тириън, и ще го принудят да реши веднъж завинаги кои са хората и кои са… чудовищата.

5,4 С кръв и чест
Of Blood and Honor,

Издание:

Любителски превод по изданието:

WARCRAFT: OF BLOOD AND HONOR — Chris Metzen

POCKET BOOKS, a division of Simon & Schuster, Inc.

1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020

Copyright © 2000 by Blizzard Entertainment

ISBN: 0-7434-1897-2

First Pocket Books Ebooks Edition — December 2000

POCKET and colophon are registered trademarks of Simon & Schuster, Inc.

 

Илюстрация на корицата: Бил Петрас и Крис Метцен

Превод от английски език: Катина Цонева

Коректор: Недялка Цонева

Оформление на корицата: Катина Цонева