Издание:

Едуард Успенски. Крокодилът Гена и други приказки

Руска. Първо издание

Издателство Отечество, 1983

Редактор: Жела Георгиева

Художествен редактор: Георги Нецов

Рисунки: Г. Калиновски

Коректор: Цанка Попова