Михайло Стелмах е несъмнено най-превежданият украински писател в България. Със своите дълбоко човечни и поетични книги той вече си е спечелил широк кръг читатели, които търсят и с удоволствие прочитат всяка негова нова книга, преведена на български.

„Бели лебеди летят“ е поетична повест за детството на писателя, но със своите достойнства тя далеч надхвърля автобиографичните рамки и се превръща в силно художествено обобщение за трудното, но изпълнено с надежди и възвишени стремежи детство на съветските деца след гражданската война. С голяма любов авторът рисува не само образа на децата, но и на онези първи — неуки и още неопитни — дейци на съветското село, които помагат на децата в безкрайното ходене по мъките на тогавашните години, за да стигнат до книгата, до учението, до радостта и щастието, обещани им от великата победа на трудовия народ. Както винаги Михайло Стелмах разказва леко и увлекателно, с присъщия му богат и колоритен език.

5 Бели лебеди летят
Гуси-лебедi летять,


Издание:

Михайло Стелмах. Бели лебеди летят

ИК „Народна култура“, София, 1973

Украинска. Първо издание

Редактор: Симеон Владимиров

Коректор: Евдокия Попова

Художник: Петър Кръстев

Художник-редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Рецензент: Пенка Кънева

 

Литературна група V. Тематичен номер 3646

Дадена за набор 6. VIII.1973 г.

Подписана за печат ноември 1973 г.

Излязла от печат ноември 1973 г.

 

Формат 84X108 32

Печатни коли 10

Издателски коли 7,60

Тираж 40,125