Издание:

Робърт Пен Уорън. Нощен ездач

 

Рецензент: Мадлена Евгениева

Редактор: Вениамин Младенов

Редактор на издателството: Красимир Мирчев

Художник: Анжела Минкова

Худож. редактор: Михаил Танев

Техн. редактор: Мария Иванова

Коректори: Теодора Кръстева, Красимира Костова

Дадена за набор на 15.IV.1988 г.

Формат 32/84/108. Печатни коли 25,50

Издателски коли 21,42. УИК 23,38

Издателски № 34(1034)

ЛГ 56 б КОД 26/95366/22531/5637-309-88

Подписана за печат м. ноември 1988 г.

Излязла от печат м. декември 1988 г.

 

Цена 3,50 лв.

 

Профиздат, София

Набор — УНЦ

Печат — ДП „Д. Найденов“, Велико Търново