Издание:

Бари Хайнс. Погледи и усмивки

Издателство „Xpисто Г. Данов“, Пловдив, 1989

Преведе от английски: Диана Ботушарова

Редактор София Василева

Художник Димо Кенов

Художник-редактор Веселин Христов

Технически редактор Ирина Йовчева

Коректор Мая Поборникова

Английска. I издание

ЕКП 07/953662331 1/5037-427-89. Издателски N 2815

Формат 84×08/32. Печатни коли 13,50. Издателски коли 11,34

Условно издателски коли 11.55

Дадена за набор на 11. VIII. 1989 г. Излязла от печат на 30. XI. 1989 г.

Печатница „Димитър Благоев“, София

Цена 1,77 лв.

 

First published by Michael Joseph Ltd. 1981

Published in Penguin Books 1983