Поемата за моя Сид

(Според критическия текст на Рамон Менендес Пидал)

В академичното издание на „Поемата за моя Сид“ паралелно с превода на български е публикуван и оригиналният текст на староиспански. Оригиналният текст и специализираният речник (на староиспански и съвременен испански) отсъстват в предложената в Читанка книга, тъй като (освен че не се вписват в мисията на Читанка да публикува творби на български език) могат да се обработят качествено от филолог испанист с отлични познания по испански език в неговите разновидности. Поради същите причини не са приложени и бележките към поемата, тъй като те са насочени към текста на староиспански.

На читателите, които се интересуват от оригиналния текст, на базата на който е осъществен преводът на български, предлагаме линк към неговата електронна публикация:

Poema de mio Cid by Ramón Menéndez Pidal

 

Издание:

Поемата за моя Сид

Според критическия текст на Рамон Менендес Пидал

 

Увод, книгопис, текст и превод на български, бележки, речник и показалец на собствените лични и местни имена от Тома Ст. Томов

 

Българска академия на науките

Институт за литература

 

Издателство на българската академия на науките, София, 1984

 

© Тома Стефанов Томов, 1984

 

Редактор: М. Шопова

Художник: Е. Станкулов

Техн. редактор: Д. Калинова

Коректор: Г. Гонсалес-Бонева

 

Изд. индекс 8820

Дадена за набор на 29.IX.1983 г.

Подписана за печат на 28.VII.1984 г.

Формат 60×84/12

Тираж 1000

Печ. коли 19,33

Изд. коли 18,03

УИК 25,98

 

Цена 5,57 лв.

 

Код 28 9535372411/5072-1-84

 

Печатница на Издателството на БАН