След глобална световна катастрофа останките на човечеството се оказват изолирани във вътрешността на Дома — из неговите многобройни Крила, разположени на различни планети, до които се стига мигновено чрез „телепортационно метро“. Агресията и насилието са изкоренени от обществения живот, тайно контролиран от Семейството. Членовете му представляват клонинги на възкресения от миналото мафиот Анджело ди Негри.

Всичко е наред в „най-добрия от световете“ до момента, когато загадъчният господин Блек започва своята космическа вендета срещу Семейството…

В „Избор на лице“ Зелазни, който знае за митологиите повече и от енциклопедичен речник, преобръща съвременните легенди за мафията, проектирайки ги в бъдещето.

Стан Барет, „Каталог на душите и циклите в SF“


Издание:

Роджър Зелазни. Избор на лице

Американска, I издание

Преводач: Владимир Зарков

Редактор: Петър Колев

Библиотечно оформление: Пламен Аврамов

Първа корица: Момчил Митев

Портрет на писателя: Камо

Компютърна подготовка: ЕГИ

Коректор: Светлана Петрова

Формат 56×84/16. Печатни коли 11

Печат: „Балкан прес“ ЕАД

Издателство „Аргус“, София 1998 г.

ISBN 954–570–041–6