Издание:

Жан Барт. Черната сирена

Румънска. Първо издание

Преводач: Гергана Стратиева

Редактор: Петър Алипиев

Художник: Стоимен Стоилов

Худ. редактор: Иван Кенаров

Техн. редактор: Георги Иванов

Коректор: Жулиета Койчева

Дадена за набор на 10.III.1974 г.

Подписана за печат на 23.V. 1974 г.

Излязла от печат 25.VI.1974 г.

Печ. коли 16 Изд. коли 13,48

Формат 60×84/16 Изд. 887

Цена, 0,99 лв.

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ДП „Стоян Добрев — Странджата“, Варна Пор. № 36