Когато Джой Андерсън се запознава с Гейб Венчър, тя все още е невинно и доверчиво момиче. Амбициозният начинаещ журналист Гейб пристига в Ню Мексико, за да проучи красотата на пещерата Лост Ривър и Джой е негов водач. Тя отдава сърцето си на най-невероятния мъж, който е срещала. Но Гейб се стреми към слава и известност, които дори силата на споделените чувства не може да измести. Той изоставя Джой с разбито сърце…

Седем години по-късно Джой е уважаван доктор на науките и е загърбила миналото, въпреки че спомените са живи и греят в очите на красивото й дете.

Гейб, на върха на кариерата си, преживял невероятни приключения, се е завърнал. Не може да устои на възможността да посети отново пещерата Лост Ривър и да си припомни младежката любов, от която така необмислено се е отказал. Джой, която среща отново, не е вече възторженото мило момиче. Жена със самочувствие и самостоятелност, тя е оставила раните да заздравеят и си е изградила нов живот. А той е закъснял и за него няма място в сърцето й. Но дали е прекалено късно за любовта?

3,9 Истинска любов
This Time Love,

Издание:

Елизабет Лоуел. Истинска любов

Американска. Първо издание

ИК „Калпазанов“, София, 2004

Редактор: Мая Арсенова

Коректор: Никола Христов

Технически редактор: Никола Христов

Художествено оформление: „Квазар“, София

ISBN: 954-17-0217-1