5,4 С ухо на земята
An ear to the ground,


Издание:

Джеймс Хадли Чейс. С ухо на земята

Преводач: Ивайла Радулова

Издателска къща „Петриков“, София, 1994

Английска. Първо издание

Оформление: Красимир Трифонов

Коректор: Росица Николова

Предпечатна подготовка: ЕТ „Илко Ничовски“

Печат ДФ „Балкан прес“