Наркобизнесът в Колумбия! Това е смърт, умножена по лихвения процент на швейцарските банки. „Бялата стока“ е чекът ви за част от тази истина…

The New York Times

Един баща търси своята отвлечена дъщеря в просмукания с наркотици подземен свят на Колумбия. Чиста случайност е, че той е един от царете на електрониката, има милиони долари и някога е бил офицер от морската пехота на САЩ в знаменитата база за подготовка Куантико. Защото за него няма нищо по-омразно на света от бялата стока на наркокартела „Анаконда“…

 

 

Това е художествена творба. Имената, героите, местата и случките в нея са плод на въображението на автора или са използвани с художествена цел. Всяка прилика с действителни събития, места и лица — живи или мъртви — е напълно случайна.

4 Бялата стока
White Cargo,


Издание:

Стюарт Уудс. Бялата стока

Американска. Първо издание

 

© Преведе от английски Венцислав Градинаров

© Библиотечно оформление и корица — tandem G

© 1988 by Stuart Woods

 

Набор и печат ДФ „СОФИЯ-ПРИНТ“.

Шрифт Таймс и Универс.

Формат 32/84/108.

18 печатни коли.

София, 1992