Изгаряща сила, напрежение и енергия — това е тази книга.

Едно дете е разпънато на кръст.

След него следват други ритуални убийства… Откъде да започне разплитането на мистерията? Съществува ли добър бог, щом търпи нещо толкова чудовищно?

И нормално ли е едно общество, което позволява някой да сее смърт…

4,6 Легион
Legion,

Издание:

Уилям Питър Блати. Легион

Превод: Димитър Добрев

Редактор: Любен Любенов

Коректор: Диана Черногорова

Електронен набор: Диана Янчева

Корица: Светлана Карагеоргиева

Издателски №251

ИК „Компас“, 1999 г.

ISBN: 954-701-087-5