XXII век.

Тринайските са генетично подобрени мъже, създадени, за да водят последните войни на столетието. Но когато битките свършват, те се оказват излишни. А мъж, програмиран и обучен да води бой, е опасен във времена на мир. Много от тях са заминали за Марс, ала един се е върнал и Америка се превръща в сцена на серия от брутални убийства.

5 Вариант 13
Black Man [= Thirteen],


Издание:

Ричард Морган. Вариант 13

Английска. Първо издание

ИК „Бард“, София, 2007

Превод: Милена Илиева

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Мария Михайлова

ISBN: 978-954-585-837-6

 

Richard Morgan

Black Man

Copyright © Richard Morgan 2006

 

© Милена Илиева, превод, 2007

© „Megachrom“ — Петър Христов, оформление на корица, 2007

 

Формат 84/108/32

Печатни коли 45