В нашия свят, наречен Верите, той е шотландски благородник, инженер и майстор на виртуалнореалностното проектиране. В компютърно генерираната вселена на Вирту, появила се след срива на Уърлд Нет, той е жива легенда. Учен и поет с душата на воин, Донърджак крачи като гигант на виртуалния пейзаж, в чието създаване е участвал. И сключва сделка със самата Смърт, за да върне любимата си.

5,3 Донърджак
Donnerjack,


Издание:

Роджър Зелазни. Донърджак

Американска. Първо издание

Превод: Крум Бъчваров

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“, Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „Бард“, Линче Шопова

ИК „Бард“, София, 1999

 

Donnerjack

Roger Zelaeny

Avon Books, New York

© 1997 by the Amber Corporation and Jane Lindskold

 

© Крум Бъчваров, превод, 1999

© „Megachrom“ — Петър Христов, оформление на корица, 1999

© ИК „Бард“ ООД, 1999

 

Формат 84/108/32

Печатни коли 35