Джеймс Хадли Чейс е от онези рядко срещащи се автори на трилъри, които винаги имат готов, при това интелигентен отговор на въпроса: „А после?“. После става така, че тайният агент Марк Гърланд е избран за изкупителна жертва и косата на читателя настръхва…

5 А питието — от мен!
Have this one on me,


Издание:

Джеймс Хадли Чейс. А питието — от мен!

ИК „Гарант-21“, София, 1993

Английска. Първо издание

Художник: Николай Янчев

ISBN: 954-8009-12-9