Издание:

Ангел Каралийчев. Български народни приказки

Издателство „Народна младеж“