4,6 Капан за хора
The People Trap,

5,5 Жертва от космоса
The Victim from Space,

5 Резерват
Restricted Area,

5,5 Мирисът на мисълта
The Odor of Thought,

5,2 Най-необходимото
The Necessary Thing,

3 Лабиринтът на Редфърн
Redfern’s Labyrinth,

5,3 Резултатът
Proof of the Pudding,

5,5 Лаксийски ключ
The Laxian Key,

5,1 Риболовен сезон
Fishing Season,

5,5 Фантом V
Ghost V,

5,2 Нюгънт Милър и момичетата
The Girls and Nugent Miller,

5,2 Среща на разуми
Meeting of the Minds,

5,4 Потенциал
Potential,

5 Мат на втори ход
Fool’s Mate,

4,8 Начин на живот
Subsistence Level,

4,8 Най-после сам
Alone at Last,

4,2 Вечност
Forever,

5,2 Метачът на Лорей
The Sweeper of Loray,

4,9 Специално изложение
The Special Exhibit,


Издание:

„Мириам“ ЕООД, София, 1997

ISBN: 954-9513-05-X (т.3)