Издание:

Марсел Еме. Червените и сините приказки на игривия котарак

Първо издание

Редактор: Георги Куфов

Художник: Тоня Горанова

Коректор: Ирина Кьосева

ДИ „Отечество“, София, 1984

ДП „Д. Найденов“, В. Търново, 1984